Proglasiti ništavnim kredite austrijskih Raiffeisen zadruga

kajin_neno_nada

Kajin traži da se ništavnim proglase krediti austrijskih Raiffeisen zadruga

Nezavisni zastupnik Damir Kajin zatražio je danas da se ništavnim proglase svi krediti koje su hrvatskim građanima davale austrijske Raiffeisen zadruge. Dok austrijske institucije pokušavaju zaštititi svoje građane, hrvatske institucije ne rade ništa kako bi istražile poslovanje spornih zadruga, upozorava Kajin.

Hrvatske pravne institucije ne čine ništa i dopuštaju da naši građani propadaju. Kao što su dopuštali da se građane lihvari i da ih se na temelju krajnje dvojbene prakse austrijskih štedionica pljačka, iako one nisu imale odobrenje za rad HNB-a. Izgleda da su u tome Austrijancima svesrdno pomagali i bivši Ured predsjednika i HNB – kaže Kajin. Tvrdi da austrijsko savezno ministarstvo unutarnjih poslova konstatira da trenutačno ima 2955 otvorenih kredita štajerskih Raiffeisen zadruga s hrvatskim zajmoprimcima, da su nenaplaćeni iznosi 280 milijuna eura te da je oko 75 posto zajmoprimaca u zaostatku s plaćanjem, kao i da je prosječan iznos kredita 100 tisuća eura. Prisilnim dražbama do sada su Raiffeisen zadruge kupile 226 nekretnina i to djelomično za minimalnu cijenu na dražbi. Preprodali su dalje 66 nekretnina te se provodi 60 prisilnih iseljenja, nabraja Kajin.

Kako su se Austrijanci do 2010. odnosili prema Hrvatskoj tako se nisu odnosili ni kolonizatori u Africi ni konkvistadoru u Južnoj Americi. Oni su bili obzirniji no što su bile austrijske poslovne banke i štedionice prema Hrvatskoj – zaključio je Kajin na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru.

(V.L., HNP)